Integritetspolicy

Hos Carizma värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar att hålla en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas samt dina rättigheter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

Carizma (Zippy Second AB)
Organisationsnummer: 559295-1627
Adress: Rådhusesplanaden 7d,  903 28 UMEÅ

 

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som kan bindas till en person räknas som personuppgifter. Detta betyder att till exempel kunddata, e-postadresser, telefonnummer och IP-nummer är personuppgifter. Den från 25/5 2018 nya lagen General Data Protection Regulation (GPDR) ställer en del krav på hur personuppgifter få hanteras. Ett av kraven är att det tydligt framgår hur vi som företag hanterar och använder de personuppgifter vi samlar in.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i event och eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontakt-, leverans- och betalningsinformation. Nedan följer mer detaljerad information om vilken typ av personuppgifter vi samlar in vid olika tillfällen och varför samt hur länge vi lagrar dessa.

 

Vid hantering av beställningar och returer

Behandlingar som utförs:

 • Leverans (inkluderar avisering och kontakt rörande leveransen av beställning/köp)
 • Betalning (inkluderar analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inlämning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontakt- och leveransuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress)

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (leverans och betalning) och för en tid om 36 månader i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Vid hantering av kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation mellan kund och företag (inkluderar telefon, e-post, sociala medier)
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, och telefonnummer)
 • Korrespondensen
 • Uppgifter om köptillfället och eventuella fel/klagomål

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Till dess att kundserviceärenden har avslutats.

Nyhetsbrev & event

Behandlingar som utförs:

 • Informationsutskick via mail (nyheter, erbjudanden och inspiration), då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick
 • Kommunikation i samband med event och kundkväll (inkluderar bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kön
 • Ålder
 • E-post
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingssyfte

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera ditt deltagande i nyhetsregister, event eller tävlingar.

Lagringsperiod:

Tills dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt efter 24 månaders inaktivitet).

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi använder oss av de uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in utifrån dina köp och/eller deltagande i event. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan se mer detaljerat under "Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?"

 

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logiskföretag och speditörer)
 • Betalningslösningar (betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring (nyhetsbrev och sociala medier)
 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och IT-lösningar)

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Nedan följer mer detaljerad information om dina rättigheter som registrerad.

Rätt till tillgång (s k registerutdrag). Vi är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill ha en djupare insikt kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

Rätt till radering. Du kan bland annat begära radering av personuppgifter vi behandlar om uppgifterna inte är nödvändiga längre för de ändamål som de samlades in för. Skulle vi behandla uppgifterna på ett olagligt sätt har du också rätt till radering.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Direktmarknadsföring. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas till direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via e-post)

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en textfil som består av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookies används för att möjliggöra funktioner och ge statistik om ditt besök.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: "Inkognitofönster" (Chrome), "Privat fönster" (Firefox) eller "InPrivate-fönster" (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på "mina sidor" och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

 

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och AdWords som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökaren är.